Track & Trace

Od 2015 uruchomiliśmy możliwość śledzenia naszych podkładek i drzewek. Dzięki temu można prześledzić rośliny w trakcie uprawy, składowania, transportu i dostawy, co umożliwia wgląd w historię procesu produkcji. Najważniejszymi argumentami są tutaj: kontrola zarządzania zapasami, poprawiony skład partii, poprawa wydajności i oszczędność kosztów dzięki automatyzacji.

 

Sortowanie i pakowanie drzewek

Na taśmach sortujących w szopie drzewka sortuje się według różnych klas jakości. W wiązkach jabłonie przechodzą przez maszynę pakującą w siatkę. Siatka zapobiega niepotrzebnemu łamaniu gałęzi. Każda paleta jest śledzona w systemie Track & Trace aż do chłodni, a ostatecznie aż do klienta.

 

Sortowanie i pakowanie podkładek

Obecność kamer optycznych na maszynie sortującej pozwala na sortowanie podkładek z dokładnością do dziesiątych części milimetra.

W centrum uwagi

Gala Magma®

Gala Magma® ma bardzo wczesne zabarwienie i rypuje jeden tydzień wcześniej niż Gala mus lub podobne mutacje. Kolor Gala Magma® jest równomierny, intensywny, jasny i ciemnoczerwony. Jeśli chodzi o Gala Galaxy Selecta® i Gala Brookfield®, to lepiej jest zabarwić tego mutanta. Przeglądaj folder   Zobacz inne odmiany