Uprawa drzewek owocowych

Żyzna i wspierająca rozwój roślin glina morska z południowej części prowincji Flevoland ma wyjątkową strukturę. To doskonała podstawa do uprawy materiału wyjściowego o wysokiej jakości.

Precyzyjna maszyna do sadzenia gwarantuje dokładny odstęp pomiędzy roślinami i ich głębokość. Dzięki temu pędy rozwijają się optymalnie we wszystkich kierunkach.

Do uprawy drzewek używamy głównie niezawierających wirusów zrazów do szczepienia i okulizacji m. in. od Vermeerderingstuinen Nederland. Połączenie z przystawką to najmocniejsze połączenie pomiędzy podkładką a zrazem, tworząc ten sposób podstawę do rozwoju jabłoni w szkółce. Grusze szczepi się w sierpniu. W tym celu używamy najlepiej pasujących podkładek z własnego matecznika, ponieważ jakość materiału wyjściowego ma duży wpływ na rozwój drzewek w okresie wzrostu.

Połączenie z przystawką

 

 

 

 

 

 

 

Rozwój drzewek w lecie

W fazie uprawy nadzorujemy jakość drzewek i podkładek, podejmując w razie potrzeby odpowiednie środki zapobiegawcze. Każdy typ drzewa i każdy gatunek ma swoje własne potrzeby, gdy chodzi o zaplanowanie różnych działań związanych z uprawą. Przykładem może być tutaj sadzenie sadzonek, podwiązywanie drzewek, usuwanie pędów, czyszczenie, selekcja, oczkowanie, usuwanie chwastów i ochrona upraw.

 

 

 

 

 

 

Jeżeli sadownicy mają jakieś szczególne życzenia, dotyczące na przykład wysokości oczkowania, wysokości gałęzi albo kształtu drzewek, wówczas z góry je ustalamy. Uzgodnienie odpowiednio wcześniej wymagań dla „drzewek na miarę” stanowi dla nas ważny punkt wyjścia. Podstawowe wymagania dotyczące jakości, które muszą spełniać drzewka, są ustalone przez inspektorat ogrodniczy NAK-Tuinbouw, on również dokonuje ich kontroli. Dodatkowe wymagania związane z jakością ustala się w porozumieniu z klientem. Kto chce przyjść i zobaczyć drzewka w naszej szkółce, powinien to zrobić najlepiej przed samym ich zebraniem.

 

Kontrola

Rośliny podlegają intensywnej kontroli przez całą fazę uprawy. Nasi pracownicy do spraw jakości zwracają przy tym uwagę na rozpoznawalne na zewnątrz choroby, czystość odmiany, żywotność oraz zrównoważoną siłę wzrostu. Kontroler z inspektoratu ogrodniczego NAK-Tuinbouw przeprowadza kontrolę zewnętrzną. Bada on wszystkie drzewka i podkładki pod kątem jakości zewnętrznej i wewnętrznej. Wszelkie nieprawidłowości rejestruje zarówno kontroler jak i nasi specjaliści do spraw jakości, po czym podejmowane są odpowiednie działania. Podczas wykopywania i sortowania zatwierdzone drzewka są opatrywane paskiem kontrolnym NAK-Tuinbouw.

 

 

 

 

 

 

Wykopywanie

Drzewka owocowe wykopuje się przy pomocy specjalnie zaprojektowanego urządzenia na taśmę zaciskową. Ważne jest, by podczas wykopywania nie było zbyt wiele liści na drzewach, gdyż w przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo wyschnięcia bądź przegrzania. Prawidłowo dojrzałe drzewo jest mniej wrażliwe i rośnie lepiej.

Wykopywanie jabłonie

W centrum uwagi

Gala Magma®

Gala Magma® ma bardzo wczesne zabarwienie i rypuje jeden tydzień wcześniej niż Gala mus lub podobne mutacje. Kolor Gala Magma® jest równomierny, intensywny, jasny i ciemnoczerwony. Jeśli chodzi o Gala Galaxy Selecta® i Gala Brookfield®, to lepiej jest zabarwić tego mutanta. Przeglądaj folder   Zobacz inne odmiany